Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατηγορίες Υπηρεσιών

Με τον όρο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατάλληλη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφορικά με τις εξής επτά (7) Κατηγορίες Υπηρεσιών:

 • Κατηγορία 1 (Κ1) / Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές +

  Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων παρέχει στρατηγικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές, σε Πελάτες – Οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατά κύριο λόγο μέσω μελετών και της πρακτικής τους εφαρμογής. Οι συμβουλές αυτές, σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο σε χρονικό ορίζοντα τριετίας και άνω, την πορεία περαιτέρω ανάπτυξης των Οργανισμών, τη χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού σχεδιασμού κ.α., χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του και την εμπειρία του και βασιζόμενος σε εργαλεία, μεθοδολογίες και πρακτικές διεθνώς αναγνωρισμένες.

   

 • Κατηγορία 2 (Κ2) / Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών +

  Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων παρέχει συμβουλές για την οργάνωση και αναδιοργάνωση δομών και λειτουργιών επιχειρήσεων – οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κυρίως μέσω μελετών και παραδοτέων αυτών, βασιζόμενος στην εμπειρία και την τεχνογνωσία του και χρησιμοποιώντας εργαλεία, μεθοδολογίες και πρακτικές διεθνώς αναγνωρισμένες. Στόχος των συμβουλών στην κατηγορία αυτή, είναι η οργάνωση και αναδιοργάνωση των οργανισμών.

 • Κατηγορία 3 (Κ3) / Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού +

  Ο σύμβουλος επιχειρήσεων, μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία, αλλά και με τη χρήση μεθόδων και συστημάτων που έχουν εκπονηθεί, προσφέρει συμβουλές ώστε κάθε Οργανισμός (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα) να χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του με τρόπο που να αποκομίζει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις ικανότητές τους και παράλληλα οι εργαζόμενοι να ανταμείβονται υλικά, ηθικά και ψυχολογικά για τις επιδόσεις τους. Οι συμβουλές παρέχονται μέσω της εκπόνησης μελετών, της διενέργειας εκπαίδευσης, της χρήσης σύγχρονων λογισμικών συστημάτων κ.α.

 • Κατηγορία 4 (Κ4) / Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων +

  O σύμβουλος επιχειρήσεων με τη χρήση των γνώσεων, της εμπειρίας του και της τεχνογνωσίας του, παρέχει τακτικές ενημερώσεις για προγράμματα χρηματοδότησης μέσω των συν-χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε Οργανισμούς (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα) που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους.

  Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται η εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, η σύνταξη του τεχνικού και οικονομικού φακέλου, η οικονομική και τεχνική ανάλυση για τη βιωσιμότητα, η παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου, η υποστήριξη κατά την διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου και η πορεία υλοποίησης του έργου και ο εσωτερικός έλεγχος του έργου.

 • Κατηγορία 5 (Κ5) / Υπηρεσίες Μarketing και Επιχειρησιακής Επικοινωνίας +

  Στην κατηγορία αυτή ο σύμβουλος επιχειρήσεων, μέσα από την εμπειρία, τη γνώση και την τεχνογνωσία που διαθέτει, αλλά και με τη χρήση μεθόδων και συστημάτων που έχουν εκπονηθεί, προσφέρει συμβουλές, κατά κύριο λόγο σε Οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα, που σχετίζονται με την οργάνωση στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης και προώθησης πωλήσεων, προτείνοντας μεθόδους αναδιοργάνωσης με ανάπτυξη νέων σύγχρονων εργαλείων. Μέσα από τις συμβουλές που παρέχει, καταγράφει στόχους και βοηθά στην επίτευξη αυτών, ενώ παράλληλα εκπονεί μελέτες αγοράς για να αναδειχθεί η πραγματική θέση και το μερίδιο αγοράς.

  Σχεδιάζει την πολιτική Marketing και υποβοηθά στην ανάπτυξη κινήσεων εξωστρέφειας και εξαγωγών. Με βάση τα τελευταία επικοινωνιακά δεδομένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με τη χρήση εφαρμογών social media, συμβουλεύει στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών επικοινωνίας και αναγνωρισιμότητας.

 • Κατηγορία 6 (Κ6) / Σχεδιασμός και Εφαρμογή Λειτουργικών και Πληροφοριακών Συστημάτων +

  Στην κατηγορία αυτή ο σύμβουλος επιχειρήσεων, μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, παρέχει συμβουλές για την ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, που δύναται να ενσωματωθούν στη λειτουργία ενός Οργανισμού με σκοπό την βελτιστοποίηση των αναπτυξιακών του δράσεων και την οργάνωση – αναδιοργάνωσή του. Η κατηγορία αυτή, εμπεριέχει στην υλοποίηση των συμβουλών, τα στάδια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, της καταγραφής προτάσεων για βελτιστοποίηση, την αποδοχή των προτάσεων από τον Οργανισμό, το σχεδιασμό και την ανάλυση των λειτουργικών προδιαγραφών του Π.Σ., την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του Π.Σ. και την τοποθέτηση και παραμετροποίηση του Π.Σ. για λογαριασμό του Οργανισμού.

 • Κατηγορία 7 (Κ7) / Χρηµατο-οικονοµικές Υπηρεσίες +

  Στην κατηγορία αυτή ο σύμβουλος επιχειρήσεων, μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει, παρέχει συμβουλές για την εξοικονόμηση κόστους, την αποτίμηση, τις διαδικασίες συγχώνευσης ή ενοποίησης Οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι συμβουλές συνήθως πραγματοποιούνται μέσα από δομημένες και βασισμένες σε μικρο-οικονομικά εργαλεία και μεθοδολογίες που ισχύουν διεθνώς και εφαρμόζονται μετά την αποδοχή τους, πρακτικά στους Οργανισμούς.

 • 1