Τίνα Ορφανίδου

Η Δρ. Τίνα Ορφανίδου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας K & O Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.(τέως TEC ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.)
Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών στην "Έρευνα σε Τεχνολογία Αισθητήρων", από το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στη Βιοφυσική και στα Συστήματα Μετρήσεων, από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και πτυχίου Φυσικής του ιδίου Πανεπιστημίου.

Εργάσθηκε επί σειρά ετών, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της, ως Επιστημονική Συνεργάτης στο ΤΕΙ Χαλκίδας, ενώ συμμετείχε και σε σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων άλλων φορέων. Έχει σημαντικές συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και είναι υπεύθυνη σχετικά με το συντονισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος συνεργασίας για την επίβλεψη πτυχιακών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Διοίκησης Υπηρεσιών του ΟΠΑ με μέλη του ΣΕΣΜΑ.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Management, η Δρ. Ορφανίδου διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία:
-σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
-στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
-σε Αξιολογήσεις Πολιτικών, Προγραμμάτων, Παρεμβάσεων & Έργων
-σε θέματα Λειτουργικού Ανασχεδιασμού και Αναδιοργάνωσης
-σε πεδία Καινοτομίας, Έρευνας και Τεχνολογίας
-στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων πόρων
-σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης Κοινωνικής Έρευνας και Ανάλυσης Κοινωνικών Δεδομένων
-σε Διοίκηση Έργων.