Στέφανος Παπαστεφανάτος

SPapastefanatos Ο κ. Παπαστεφανάτος είναι υπεύθυνος του Τομέα Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της REMACO A.E.
Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση και διοίκηση έργων σχετικών με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη λύσεων πληροφορικής. Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Έργων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ).

Πριν την ένταξή του στο δυναμικό της REMACO A.E., εργάσθηκε στην ΕΥΔ-ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης του Ε.Μ.Π.

Ο κ. Παπαστεφανάτος είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου