Παναγιώτης Ανδριανόπουλος

Photo P. Andrianopoulos

Ο κ. Παναγιώτης Ανδριανόπουλος είναι πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας PLANNING Σύμβουλοι Οργανώσεως Επιχειρήσεων. Είναι αριστούχος απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αποφοίτησε 1ος από την κατεύθυνση των Μηχανικών Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) στη Βοστόνη αποκτώντας τον τίτλο του Master of Engineering in Supply Chain Management. To θέμα της πτυχιακής εργασίας του ΜΙΤ αφορούσε τη συνεργασία σε θέματα συγχρονισμένου forecasting, CPFR και VMI μεταξύ των εταιριών Procter & Gamble USA και Delhaize America. Διαθέτει επίσης MBA από το ALBA Graduate Business School.
Ως σύμβουλος σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, όπως: Frigoglass, Elais-Unilever, United Pipe & Steel, ΣΕΒ, ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ courier, Speedex, Apivita, Μπάρμπα Στάθης, Lavipharm μεταξύ άλλων. Ως μέλος ομάδων εργασίας έχει συνεισφέρει και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην αναδιοργάνωση των operations των εταιρειών, τη συνεργασία μεταξύ λιανεμπόρων και προμηθευτών, τη βελτιστοποίηση των δικτύων logistics, την εφαρμογή συστήματος Balanced Scorecard και δεικτών παρακολούθησης απόδοσης (KPIs), Management by Objectives, Activity Based Costing, Work Sampling Method μεταξύ άλλων.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αειφορίας (sustainability) και του αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) των logistics.