Νίκος Παπαδόπουλος

NIkos Papadopoulos

 Ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρίας ADVICE Σύμβουλοι   Επιχειρήσεων Α.Ε., ιδρυτής (1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της INDECO μέχρι το 2000, Γενικός Διευθυντής και partner της KANTOR μέχρι τον Ιούνιο του 2006. Είναι Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας , με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Οργάνωση Εργασίας (REFA), διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και εταιρίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχει διατελέσει Διευθυντής Έργου σε έργα του Δημοσίου (Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Χωροταξίας - Δημοσίων Έργων & Περιβάλλοντος, και Αγροτικής Ανάπτυξης) στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον τομέα Σχεδιασμού, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συμμετάσχει σε πλήθος αναπτυξιακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων τα τελευταία 25 χρόνια.

Επίσης, έχει συμβουλεύσει μεγάλο αριθμό ιδιωτικών επιχειρήσεων στην κατάρτιση στρατηγικών & επιχειρησιακών σχεδίων, όπως την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, τη MINERVA, την PELOPAC S.A., την Tate & Lyle, την ΕΛΑΙΣ, την ALUMIL, ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε., ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, PLUS, KLEEMAN, καθώς και μία σειρά Δημόσιων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, όπως την Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, την HELEXPO, την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, ΟΠΑΠ, ΕΛΚΕΔΕ, αλλά και Ιδρυμάτων
όπως το Έργο Πολιτών, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης κ.ά.

Ειδικά σε έργα σχεδιασμού και αξιολόγησης, η εμπειρία του ξεκινάει το 1995 με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και συνεχίζεται με ένα σημαντικό αριθμό έργων στα οποία συμμετέχει είτε ως μέλος της Ομάδας Έργου είτε ως Διευθυντής / Υπεύθυνος Έργου ή Εμπειρογνώμονας Αξιολόγησης.