Καλλιόπη Μάστορα

Calliope Mastora Η Καλλιόπη Μάστορα είναι κάτοχος MBA (ειδίκευση σε Χρηματοοικονομικά) και πτυχίου Οικονομικής Επιστήμης.

Από  το 1996 κατέχει την θέση διευθύντριας Οικονομικών της European Profiles AE, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία   στην διοίκηση διεθνών έργων τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Τράπεζα. Επίσης, έχει εμπειρία στην αξιολόγηση επενδύσεων και σε έρευνες αγοράς με έμφαση σε ποσοτικές μεθόδους. Υπήρξε για 9 έτη υπεύθυνη έργων του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας. Τα κυριότερα καθήκοντά της αφορούσαν σε έργα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σε διακρατικά έργα κοινωνικής πολιτικής, Tempus, Tacis κλπ. Επίσης, υλοποίησε μελέτες για την αξιολόγηση της επαγγελματικής κατάρτισης, τoν εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάπτυξη on-line εκπαιδευτικών εργαλείων. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.