Δημήτρης Σκούταρης

SkoutarisΟ κος Δημήτρης Σκούταρης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, με μεταπτυχιακό στην Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας και συνιδιοκτήτης της εταιρείας Define Solutions Ltd.
Στην Define Solutions Ltd έχει διατελέσει υπεύθυνος έργων στην οργάνωση και αναδιοργάνωση διαφόρων κλάδων εταιρειών, μέσω της εφαρμογής εργαλείων ολικής ποιότητας (6 sigma, Balanced Scorecard, 5s, FMEA κ.λπ.) όπως και μέσω της ανάπτυξης διαχειριστικών συστημάτων, κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 27001 τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από́ διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης Ελλάδος και Εξωτερικού. Επιπλέον για λογαριασμό πελατών της εταιρείας, είτε έχει εκτελέσει επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους είτε τους έχει εκπροσωπήσει σε επιθεωρήσεις δευτέρους μέρους των πελατών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί για τρία έτη στη θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα του Γερμανικού Φορέα Πιστοποίησης «DQS», ως επιθεωρητής συστημάτων κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, έχοντας συμμετάσχει σε τουλάχιστον 100 πιστοποιήσεις εταιρειών και ως Technical Assessor για τις πιστοποιήσεις κατά OHSAS 18001. Επίσης διετέλεσε υπεύθυνος του τμήματος πιστοποίησης προϊόντων (CE) και συμμετείχε ως επιβλέπων μηχανικός του φορέα, στο έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την εποπτεία της αγοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Επιπλέον επί σειρά́ ετών έχει εργαστεί ως τεχνικό́ στέλεχος επιχειρήσεων, έχοντας διατελέσει Technical Project Manager και επιβλέπων μηχανικός.

Επίσης διαθέτει σημαντική́ εργοταξιακή και βιομηχανική εμπειρία από την πενταετή απασχόλησή του σε έργα σήμανσης των σταθμών της Αττικό Μετρό Α.Ε., της ΗΣΑΠ Α.Ε, του ΟΣΕ και άλλων Δημόσιων Οργανισμών καθώς και από την εξαετή απασχόλησή του στη Διεύθυνση Ποιότητας στην ThyssenKrupp Marine System – Ελληνικά Ναυπηγεία, και ειδικότερα ως στέλεχος ανάπτυξης και παρακολούθησης των συστημάτων διαχείρισης και ως εσωτερικός και εξωτερικός επιθεωρητής της εταιρείας.