Λάμπρος Τσόλκας

LTSOLKASΟ κ. Λάμπρος Τσόλκας είναι Αντιπρόεδρος της Accenture A.E. Ελλάδος.

Έχει 30ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων και πληροφορικής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Επίσης, είναι υπεύθυνος σε θέματα κυρίως τραπεζικών λειτουργιών και τεχνολογίας στην Accenture για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Glasgow University of UK.