Κάθη Χριστίδου

CathyΗ κυρία Κάθη Χριστίδου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας BPM Α.Ε.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Ειδικεύεται σε θέματα στρατηγικού – επιχειρηματικού – οργανωτικού σχεδιασμού, σχεδιασμού – ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης έργων. Έχει διευθύνει έργα στρατηγικής, επιχειρησιακού σχεδιασμού, αναδιοργάνωσης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.

Έχει εκπαιδευτική εμπειρία ειδικότερα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.