Φώτης Μπενέκος

benekosΟ Φώτης Μπενέκος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες των Αποφάσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς που αφορούν σε όλο το φάσμα των λειτουργικών και οργανωτικών αναγκών ενός οργανισμού και στις σχέσεις του με το οικονομικό, τεχνικό και εμπορικό περιβάλλον.

Από τις διάφορες θέσεις που κατείχε στην εταιρεία συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε., αρχικά ως Σύμβουλος - Μελετητής, ακολούθως ως επικεφαλής του Τομέα Μελετών και από το 2008 έως σήμερα ως Διευθύνων Σύμβουλος, έχει διευθύνει ή και λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό μελετών και έργων αναπτυξιακής πολιτικής, στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, λειτουργικού ανασχεδιασμού και αναδιοργάνωσης για λογαριασμό φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, έχει μετάσχει σε πλήθος εκπαιδευτικών έργων προσανατολισμένων στην υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενώ έχει εργαστεί σε πολλά έργα που περιλάμβαναν σχεδιασμό και διενέργεια σύνθετων ερευνών πεδίου, με σκοπό την αποτύπωση και αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών διάφορων ομάδων πληθυσμού.

Τέλος, αναφέρεται ότι έχει σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχουν τα διάφορα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα επενδυτικού, εμπορικού, τεχνολογικού, ερευνητικού, εκπαιδευτικού και γενικά αναπτυξιακού ενδιαφέροντος για λογαριασμό φορέων από ποικίλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών για τους οποίους έχει παράσχει υπηρεσίες περιλαμβάνει: Υπουργεία: Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού & Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Νομαρχίες: Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης/ Δήμος Ιωαννιτών/ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης/ Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς/ ΕΥΔΑΠ Α.Ε./ Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών/ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Α.Ε./ Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε./ ΣΕΒ - Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας / ΕΚΤΕΡ Α.Ε./ Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), Tecmor International LLC (για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών στον ενεργειακό τομέα, όπως η Exxon και η Chevron).