Λεωνίδας Παπαϊωάννου

PapaioannouΟ Λεωνίδας Παπαϊωάννου είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το πανεπιστήμιο του Hull στην Αγγλία. Εργάζεται στην εταιρεία PwC από το 2001 και κατέχει σήμερα τη θέση του Senior Manager, Επικεφαλής του τμήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τον στρατηγικό/επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αναδιάρθρωση οργανισμών και επιχειρήσεων, την αποτύπωση και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε διάφορα πεδία πολιτικής, την υποστήριξη της μετάβασης σε νέα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας και την καταγραφή, εκτίμηση και περιορισμό των διοικητικών βαρών.

Διαθέτει, επίσης, εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα προγραμματισμού και διαχείρισης πόρων προερχόμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και θέματα σχεδιασμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, συνδεδεμένων με Ευρωπαϊκά προγράμματα, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του ως σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει συνεργαστεί με οργανισμού του Ιδιωτικού Τομέα, στους κλάδους Ενέργειας, Λιανικής, Φαρμακευτικών και Εμπορικών εταιρειών, καθώς και οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Δημόσιους Φορείς και Επιχειρήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.).

Έχει διατελέσει υπεύθυνος παραγωγής σε μεγάλη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα.